Zajęcia z dnia 24.05.2019r. (piątek) prowadzone przez Panią Magister Angelikę Stawinogę dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika zostają przeniesione na dzień 31.05.2019r. (piątek) i odbędą się w godz. 11:45-13:20 (wykład) w s.224 oraz w godz. 13:30-16:00 (grupa 2 lab.) s.208.