Zajęcia prowadzone przez Pana Profesora Ryszarda Golemana dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka, Informatyka dualna oraz Transport Systemy bezzałogowe z przedmiotu Podstawy elektrotechniki i miernictwa zostają przeniesione z dnia 16.05.2019r. (czwartek) na dzień 23.05.2019r. (czwartek) i odbędą się w godz. 8:15-11:35 w s.A019.