Zajęcia prowadzone przez Pana Profesora Bolesława Stelmacha dla III roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Architektura z przedmiotu Projektowanie budynków wielofunkcyjnych (cz. VI) zostają przeniesione z dnia 11.05.2019r. (sobota) na dzień 29.06.2019r. (sobota) i odbędą się w godz. 09:05-12:30 w s.201.