Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Wprowadzenie do hurtowni danych przez Panią Magister Magdalenę Kowarę w dniu 09.04.2019r. (wtorek) rozpoczną się o godz. 13:30.