fbpx

Czy wiesz, że w roku  2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy? A w 2019 roku wejdą NOWE ZASADY legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców! W szczególności będzie to projekt ustawy o rynku pracy, który zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji, które pozwolą zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Na szkoleniu zostaną omówione zasady legalizacji i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP w sposób kompleksowy.

 

Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP

Omówimy:

  • Legalizacja pobytu cudzoziemców w RP a podjęcie zatrudnienia (stan prawny na 2019 r.)
  • Możliwość podjęcia legalnej pracy  w Polsce. Dokumenty wydawane pracodawcy:

– procedury, terminy, opłaty;

– uproszczenia, wyjątki i zwolnienia;

– działalność gospodarcza

  • Zagadnienia szczegółowe:

– zakończenie pracy;
– zmiana pracodawcy;
– praca sezonowa;
– rozliczanie pracowników-cudzoziemców (PESEL/NIP, rozliczenie podatkowe cudzoziemcy)

  • NOWE PRZEPISY od 1 stycznia 2019 – Projekt ustawy o rynku pracy – zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Prowadzący: Julian Hofman.

Julian Hofman – doradca legalizacyjny, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Filologia Słowiańska na KUL. W roku 2014 ukończył studia magisterskie na kierunku European Studies na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Współpracownik Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa z ponad 6-letnim doświadczeniem w pracy z cudzoziemcami. Obecnie zatrudniony na stanowisku Doradcy Legalizacyjnego w ramach projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”. Biegle włada językiem angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

 

 ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Termin: 20.05.19

Liczba godzin: 8 godz.

Opłata: 299 zł.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

  1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia
  2. Dokonaj opłaty za szkolenie
  3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Formularz zgłoszeniowy

Pliki do pobrania

Formularz

Oświadczenie pracodawcy dotyczącę finansowania szkolenia

Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP – Zapraszamy!