Najbliższe szkolenia / kursy
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

Szkolenie Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP ma na celu dostarczenie informacji, które pozwolą zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Na szkoleniu w sposób kompleksowy zostaną omówione zasady legalizacji i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Program szkolenia:
1 część: legalny pobyt: dokumenty uprawniające cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium RP: wizy, karta pobytu, ruch bezwizowy i inne.

2 część: legalne zatrudnienie cudzoziemca:
    – praca bez konieczności uzyskania zezwolenia;
    – sytuacje pobytowe wykluczające możliwość podjęcia legalnej pracy przez cudzoziemca w Polsce;
    – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: warunki, dokumenty, procedury;
    – zezwolenie na pracę sezonową – nowa forma legalizacji pracy cudzoziemca wprowadzona w 2018 roku;
    – zezwolenie na pracę: rodzaje, szczegółowe omówienie zezwolenia na pracę typ ‘A’, test rynku pracy
3 część:
    – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę: procedura, dokumenty, zmiana warunków zatrudnienia, zmiana pracodawcy, zakończenie pracy
    – działalność gospodarcza prowadzona przez cudzoziemca
    – rozliczanie pracowników cudzoziemców: kwestie rezydentury, dokumenty rozliczenia rocznego
    – PESEL/NIP

Ilość godzin: 8

Termin najbliższego szkolenia:
Jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej, zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.


Cena:
299 zł


Aby wziąć udział w szkoleniu:
1. Pobierz formularz i wypełnij go

2. Dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule nazwa szkolenia)
3. Formularz zgłoszeniowy i potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl


Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444
pokój 105

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.