Czy wiesz, że w roku  2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy? A w 2019 roku wejdą NOWE ZASADY legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców! W szczególności będzie to projekt ustawy o rynku pracy, który zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji, które pozwolą zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Na szkoleniu zostaną omówione zasady legalizacji i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP w sposób kompleksowy.

 

Omówimy:

  • Legalizacja i zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP (stan prawny na 2019 rok)
  • Praca sezonowa
  • Ruch bezwizowy
  • NOWE PRZEPISY od 1 stycznia 2019 – Projekt ustawy o rynku pracy – zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • NOWOŚĆ Nowe kategorie osób zwolnionych z testu rynku pracy – projekt rozporządzenia MRPiPS
  • Dokumenty wydawane cudzoziemcom
  • Wybrane zagadnienia z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – cudzoziemcy w postępowaniu w przedmiocie udzielania ochrony międzynarodowej.

Szkolenie dedykowane jest dla pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Prowadzący: Iryna Kozak-Balaniuk.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz absolwentka kursu Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego – Zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii.

W latach 2011-2012 dwukrotnie uczestniczyła w konkursie Philip C. Jessup International Law Moot Court, zostając w 2012 roku laureatką polskiej rundy krajowej i w konsekwencji reprezentując KUL w rundzie międzynarodowej w Waszyngtonie. Z tematyką uchodźczą związana od 2011 roku, uczestnicząc w Klinice prawa – Sekcji Prawa Uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. W Programie Uchodźczym Fundacji zatrudniona od 2012 roku. Jej zainteresowania to zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego, języki obce, kultura Ameryki Łacińskiej oraz podróże.

 ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Termin: 21.03.2019

Liczba godzin: 8 godz.

Opłata: 299 zł.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników: 10 osób.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

  1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia
  2. Dokonaj opłaty za szkolenie
  3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Formularz zgłoszeniowy

Pliki do pobrania

Formularz

Oświadczenie pracodawcy dotyczącę finansowania szkolenia