fbpx
Uwaga: Informujemy iż w dniu 20-21 czerwca, dział rekrutacji będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rekrutacja kandydatów na studia  składa się z następujących etapów:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  • Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA
    
 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:
  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA,
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
  • Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz) – zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki.  Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
  • Dla kandydatów na studia magisterskie – kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
  • Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz – teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane). Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
   • rysunek z natury
   • rysunek z wyobraźni
   • kompozycja z prostych brył geometrycznych  

      Rekrutacja na kierunek Architektura i Projektowanie wnętrz
                 do dnia 11.02.2019 r. – złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
                 od 12.11.2019 r. do 14.02.2019 r. – przeprowadzenie rozmowy na podstawie złożonych rysunków.

 1.     Dokonanie opłaty wpisowej.
             Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
 1.    Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
           
  Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.

Płatności
Informujemy, iż czesne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 płatne jest w terminach: 

 • czesne roczne
 • czesne semestralne
 • czesne miesięczne (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2018 do września 2019 włącznie)
 • Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto bankowe dla:
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
 • W tytule przelewu podajemy:
  imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, opłata tytułem
  opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
 • Sobota: 9.00 – 13.00 Biuro Rekrutacji pracuje w soboty do 30.09.2019 r.