Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie składa się z następujących etapów:

Krok 1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej

Krok 2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

     • kserokopia świadectwa dojrzałości 
     • 2 zdjęcia legitymacyjneformat 35mm x 45mm
     • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura, Projektowanie wnętrz):

     • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
      Badanie można wykonać w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie)

Dla kandydatów na kierunki Architektura czy Projektowanie wnętrz:

     • teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
      Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:
      • rysunek z natury
      • rysunek z wyobraźni
      • kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Krok 3. Pobranie oraz podpisanie dokumentów rekrutacyjnych:

     • Umowa o kształcenie

STACJONARNE studia I stopnia 2020-2021
NIESTACJONARNE studia I stopnia 2020-2021
Jednolite studia magisterskie 2020-2021

Krok 4.  Złożenie kompletu podpisanych dokumentów

                  Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl).

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną złożenie dokumentów jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Gratulujemy! Zostałeś studentem WSPA

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Zamień doświadczenie na wykształcenie!

Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min. 5 lat, możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich.

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30