Szanowni Państwo, wraz ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2020 roku, a także wzrostem kosztów związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług edukacyjnych, szkoleniowych i kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury Uczelni, została podwyższona kwota czesnego.

Z zarządzeniem nr 11/K/WSPA/2019-2020 Kanclerza Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie można zapoznać się w zakładce:
Student → Dział rozliczeń ze studentami → Akty prawne. 
Link: Zarządzenie nr 11/K/WSPA/2019-1010

Nowe stawki czesnego dostępne są w zakładce:
Student → Dział rozliczeń ze studentami → Stawki czesnego. 
Link: stawki czesnego