Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Treść aktu prawnego