Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza do składania ofert sprzątania biur, korytarzy, sanitariatów i sal wykładowych. Łączna powierzchnia 4500 m2.

Pomieszczenia biurowe pow. 500 m2 sprzątane 2 razy w tygodniu.

Pozostała powierzchnia sprzątana raz dziennie.

Mycie okien 2 razy w roku.

Raz w roku wymiana powłoki zabezpieczającej wykładziny PCV.

Obiekt można oglądać pn- pt w godzinach 7.30 – 15.30 po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Działu administracji tel. 607485475

Oferty można składać droga mail na adres administracja@wspa.pl lub pisemnie w zaklejonej kopercie zaadresowanej „Dyrektor Działu Administracji” do dnia 11.03.2019 r.