fbpx

Studenci, którzy po sesji egzaminacyjnej poprawkowej nie będą mieli zaliczonego semestru letniego roku akademickiego 2018/19, zobowiązani są do złożenia podania o wpis warunkowy na kolejny semestr – najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.

Podania o wpis warunkowy dostępne są w zakładce pliki do pobrania.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA §20 pkt. 14 warunkowy wpis na kolejny semestr/rok (z obowiązkiem powtórzenia niezaliczonego przedmiotu) może otrzymać student, który przystąpił do wszystkich zaliczeń  i egzaminów lecz nie uzyskał zaliczenia lub nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu/zaliczenia oceny niedostatecznej (2,0)