Szanowni Studenci,

w imieniu Władz Uczelni WSPA uprzejmie informujemy, że zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 odbędą się za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania w terminach uzgodnionych z prowadzącymi zajęcia.