W dniach 14-18 maja 2018r odbył się X Tydzień Międzynarodowy, zorganizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej WSPA, w ramach programu Erasmus+. W Tygodniu udział wzięli wykładowcy i pracownicy administracyjni uczelni partnerskich oraz przedstawiciele zagranicznych firm, z takich krajów jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Kanada, Meksyk, Serbia i Wielka Brytania. W trakcie Tygodnia dydaktycy prowadzili zajęcia ze studentami WSPA, pracownicy administracyjni odbywali warsztaty tematyczne, a dla studentów WSPA zorganizowane były wspólne prezentacje i warsztaty prowadzone w języku angielskim, w trakcie których uczestnicy przybliżali im kulturę i tradycje swoich krajów. Na terenie uczelni zorganizowane były także Targi Międzynarodowe. Dodatkowo, w ramach części kulturowej, uczestnicy zwiedzili Stare Miasto w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.