We wtorkowym wydaniu Dziennika Wschodniego ukazał się artykuł poświęcony naszej Uczelni. Warto przytoczyć słowa dr Prof. AHE Makarego K. Stasiaka zamieszczone w artykule:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku 2015 jako wizję przyjęła następujące założenie: „w efekcie wielowarstwowego transferu kompetencji do otoczenia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ma być liderem zawodowej i praktycznej edukacji wyższej na Lubelszczyźnie kreującym elitę osób przedsiębiorczych, kreatywnych, aktywnych we wszystkich sferach życia, wyróżniających się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujących działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne”, nadmienia dr Prof. AHE Makary K. Stasiak, założyciel i Prezydent AHE w Łodzi.

Zapraszamy do lektury Dziennika Wschodniego.