Projekt skierowany jest do Studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiujących na Wydziale Nauk Technicznych. Wsparcie obejmuje studentów, którzy w roku akademickim  2016/2017 rozpoczęli trzeci rok studiów na kierunku: Architektura, Informatyka lub Transport, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Projekt WySPA Kompetencji realizowany jest przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w okresie od kwietnia 2016 r. do kwietnia 2018 r. w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły na stronie www.wyspakompetencji.wspa.pl