Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi wykladami nt. marketingu.

W celu ułatwienia nam prowadzenia procesu organizacji w/w imprezy prosimy o wypełnienie krótkiego formularza.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 12, w celu organizacji wykladównt. Marketingu.

*Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

*Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.