Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 415 zł
Przy płatności semestralnej: 2 250 zł
Przy płatności rocznej: 4 500 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 415 zł
Przy płatności semestralnej: 2 250 zł
Przy płatności rocznej: 4 500 zł
Kadra

Kadra na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

Dla studenta
Aktualne promocje