Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, mają możliwość spędzenia minimum 2 miesiące na praktyce w zagranicznym przedsiębiorstwie. Wyjazdy na praktykę w ramach PO WER są realizowane na takich samych zasadach jak wyjazdy w ramach Erasmus+.

Zalety udziału w programie:

w przypadku wyjazdu na zagraniczną praktykę w ramach programu PO WER, student nie traci stypendium socjalnego w WSPA. Jest ono wypłacane tak samo jakby się było w Polsce
studenci zakwalifikowani na wyjazd, dostają wyższe o 200 EUR miesięcznie stypendium Erasmus+, dzięki dofinansowaniu z programu PO WER
możliwość poznania ludzi z całego świata
podniesienie stopnia znajomości języków obcych
 zdobycie doświadczenia zawodowego
zdobycie umiejętności pracy w międzynarodowym środowisku
 możliwość uznania praktyki zagranicznej jako praktyki obowiązkowej*

* Aby praktyka mogła zostać zaliczona jako obowiązkowa, jej tematyka powinna być zbieżna z kierunkiem studiów i powinna spełniać warunki określone dla praktyki obowiązkowej. Aby mieć pewność, że wybrana praktyka będzie zaliczona, student powinien przed wyjazdem skontaktować się bezpośrednio z Działem Praktyk WSPA w celu uzyskania potwierdzenia uznania praktyki i dalszych informacji.