Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej pt. “WySPA Dostępności” Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie staje się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, a tym samym zwiększa dostępność uczelni wyższych i umożliwia tym osobom udział w kształceniu na poziomie uniwersyteckim.

Już teraz osoby Głuche mogą bez problemu skontaktować się z naszą uczelnią – dzięki współpracy z Fundacją Likejon wyposażyliśmy Dział Rekrutacji i Rektorat w stanowiska do obsługi osób Głuchych.

Nasza uczelnia podejmuje szereg działań, począwszy od niwelowania barier architektonicznych i technologicznych, dostosowania procesu kształcenia, materiałów dydaktycznych, assistive technologies, podnoszenia kompetencji kadr uczelni, zatrudnienia specjalistów, które przyczynią się do wsparcia zmian organizacyjnych oraz poprawy dostępności szkolnictwa wyższego.