W dniach 11-15 grudnia 2017r odbył się VII Tydzień Międzynarodowy, zorganizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej WSPA, w ramach programu Erasmus+. W Tygodniu udział wzięli wykładowcy i pracownicy administracyjni uczelni partnerskich z takich krajów jak Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Paragwaj, Serbia, Turcja. W trakcie Tygodnia dydaktycy prowadzili zajęcia ze studentami WSPA, pracownicy administracyjni odbywali warsztaty tematyczne, były także prowadzone sesje networkingowe oraz wymiana dobrych praktyk. Dla studentów WSPA oraz uczniów Międzynarodowego Liceum Paderewski w Lublinie, zorganizowane były wspólne prezentacje i warsztaty prowadzone w języku angielskim, w trakcie których uczestnicy przybliżali im kulturę i tradycje swoich krajów.