Przypominamy, że dla studentów IV roku studiów inżynierskich kierunki: Architektura, Gospodarka przestrzenna, Informatyka oraz Transport termin złożenia pracy dyplomowej upływa 31 stycznia 2019 roku. Wszystkie osoby, które do tego czasu nie złożą pracy, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie mają możliwość złożenia umotywowanego wniosku do Dziekan Wydziału Nauk Technicznych o przedłużenie terminu składania pracy do 30 czerwca 2019 za zgodą promotora. Brak złożonej pracy czy też podania będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy studentów z dniem 01 lutego 2019 r.

Wniosek o przedłożenie terminu składania pracy znajduje się pod adresem:

Dziekanat – pliki do pobrania – Wydział Nauk Technicznych