Studenci, którzy jeszcze nie mają zatwierdzonych tematów prac dyplomowych proszeni są o pilne zgłoszenie się do swoich promotorów najpóźniej
do dnia 2 grudnia 2018 roku w celu ustalenia tematu pracy dyplomowej.