Wydziały

Uczelnia - Wydziały

Wydział Nauk Technicznych

Dziekanem Wydziału jest dr inż. Bogusław Oleksiejuk.

W ramach wydziału funkcjonują katedry.

 1. Katedra Architektury
  dr Grażyna Michalska, prof. WSPA – prodziekan kierunku
 2. Katedra Gospodarki przestrzennej
 3. Katedra Informatyki
  dr Marcin Smolira – prodziekan kierunku
 4. Katedra Projektowania wnętrz
  mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna – prodziekan kierunku
 5. Katedra Transportu
  mgr Mateusz Hamera – prodziekan kierunku
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekanem Wydziału jest dr Ewa Miszczak.

W ramach wydziału funkcjonują katedry.

 1. Katedra Administracji
  mgr Monika Różycka-Górska – prodziekan kierunku
 2. Katedra Dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 3. Katedra Pracy socjalnej
 4. Katedra Finansów i rachunkowości
  mgr Andrzej Borowski – prodziekan kierunku
 5. Katedra Socjologii
  dr Ewa Miszczak – prodziekan kierunku
 6. Katedra Stosunków międzynarodowych
  dr Maria Mazur – prodziekan kierunku
 7. Katedra Zarządzania
  mgr Anna Bielak – prodziekan kierunku
 8. Katedra Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Skip to content