Uczelnia – Władze i wydziały

Uczelnia - Władze i wydziały

Od września 2010 roku w strukturze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie funkcjonują dwa Wydziały, kierowane przez Dziekanów. Na każdym wydziale działają katedry odpowiadające prowadzonym kierunkom kształcenia, zarządzane przez Prodziekanów.

Skip to content