W załączniku znajduje się pełna treść Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania organizacji zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Załączniki:

Zarz. 81 – Wytyczne ws. umieszczania materiałów na platformie