W ramach Tygodnia Międzynarodowego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyły się spotkania Władz WSPA z przedstawicielami uczelni partnerskich. W szczegółowych rozmowach uczestniczyły Dr Anastassiya Aliyassova i Dr Zulfiya Arynova z Innovative University of Eurasia (Kazachstan) oraz Dr Larysa Klymanska i Dr Marta Kozak z Politechniki Lwowskiej (Ukraina). Celem spotkań było omówienie dotychczasowej współpracy między Uczelniami i zaplanowanie jej rozwoju w wymiarze edukacyjnym i międzynarodowym, w tym kontynuacji programu podwójnego dyplomowania oraz zaplanowanie kolejnych wspólnych działań pomiędzy Uczelniami. Podczas spotkań zostały poruszone m.in. tematy dotyczące możliwości odbycia staży wykładowców Politechniki w WSPA, realizacji programu Erasmus+, możliwości wspólnych konferencji naukowych na kierunkach Socjologia i Stosunki Międzynarodowe.