Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z następującym harmonogramem:

  • w przypadku płatności jednorazowej:

– do dnia 02 września 2019 r. dla studentów II,III,IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia,

– do dnia 23 września 2019 r. dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020.

  • w przypadku płatności semestralnej:

za semestr zimowy:

– do dnia 02 września 2019 r. dla studentów II,III,IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia,

– do dnia 23 września 2019 r. dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020.

za semestr letni do dnia 14 lutego 2020 r.

  • w przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2019 r. do dnia 01 września 2020 r. włącznie.