Przypominamy, że termin płatności czesnego rocznego i semestralnego za semestr zimowy

w roku akademickim 2018/2019

(studia I i II stopnia) upłynął 12 września 2018 r.

Czesne w formie rat miesięcznych powinno być regulowane do 1-go dnia miesiąca (z góry).

 

Studenci, którzy do tej pory nie opłacili czesnego rocznego, semestralnego lub zalegają

z opłatami rat miesięcznych zobowiązani są do uregulowania czesnego

do dn. 20 grudnia 2018 r.

i przesłania potwierdzenia wpłaty na adres mailowy: rozliczenia@wspa.pl

 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z §4 pkt. 7 umowy o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art.481 Kodeksu cywilnego).W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.