Przypominamy, że dn. 14.02.2019 r. to termin płatności czesnego semestralnego za semestr letni 2018/2019.

Przypominamy, że zgodnie z §4 pkt. 7 umowy o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.

 

Przypominamy także, że zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych studenci (studia licencjackie, inżynierskie i uzupełniające magisterskie), którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 12 m-cy (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2018 do września 2019 włącznie) w kwotach określonych w umowie.