Najbliższe szkolenia / kursy
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

Tematyka szkolenia:

Warsztat przeznaczony dla pracowników instytucji naukowych, instytucji badawczych, studentów oraz absolwentów uczelni, którzy chcą powołać nowe przedsiębiorstwo, ukierunkowane na komercjalizację innowacyjnych pomysłów lub wiedzy, czy też nowych technologii na rynku komercyjnym.

Tworząc spółkę typu spin-of występujesz w imieniu macierzystej uczelni wyższej lub podmiotów ją reprezentujących, choć najczęściej taka spółka jest własnością uczelni i zostaje powołana specjalnie po to, aby zarządzać własnością intelektualną na rzecz uczelni.

Spółka typu spin-out powstaje w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy podmiotami planującymi powołanie spółki, którymi najczęściej są pracownicy naukowo dydaktyczni uczelni, a przyszłymi potencjalnymi inwestorami.

Jeżeli pracujesz lub współpracujesz z uczelnianymi inkubatorami przedsiębiorczości, centrami transferu technologii lub biurami karier i jesteś zainteresowany standaryzacją procesów i tworzeniem formalnych procedur, wzorów umów i regulaminów zakładania spółek typu spin-of, spin-out, to to szkolenie jest właśnie dla ciebie.

Program:

Warsztat w wymiarze 2 x 8 godz. zegarowych z przerwami (18h lekcyjnych) :

 1. Komercjalizacja badań w praktyce.
 2. Spin-off, a spin-out.
 3. Model biznesowy i jego analiza.
 4. Aspekty prawne działalności podmiotów spin-off / spin-out.
 5. Przykłady dobrych praktyk (Polska, EU, USA).
 6. Własność intelektualna.
 7. Pozyskiwanie kapitału zewnętrznego.
 8. Zarządzanie projektem.
 9. Strategie wyjścia.
 10. Dodatkowa pogłębiona część warsztatowa:

– Analiza potencjału przedsiębiorstwa
– Business Model Canvas
– Feasibility Study
– Business Plan

Organizacja warsztatu:

 • Szkolenie realizowane w formie wykładu i zająć warsztatowych pogłębionych o elementy coachingu i doradztwa indywidualnego
 • Szkolenie realizowane w salach WSPA
 • WSPA zabezpiecza opracowanie i stosowanie procedur związanych
  z przeciwdziałaniem COVID-19 włącznie z przeszkoleniem osoby prowadzącej szkolenie w zakresie stosowania procedur przeciwdziałania COVID-19 przy organizacji w.w. szkolenia

Profil Trenera prowadzącego:

Grzegorz Wójcikowski – doświadczony  Manager, Trener, Konsultant, Doradca Wykładowca. Obszary doświadczenia: modelowanie biznesowe, inkubacja przedsiębiorstw, start-upy, biznesplany, dziennikarstwo

Przeprowadził ok. 20 szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych, zakładania i prowadzenia spółek typu spin-off i spin-out, preinkubacji i inkubacji start-upów, transferu technologii, innowacji

Sprawował nadzór merytoryczny nad działającym przy WSPA Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, w tym prowadził doradztwo w zakresie preinkubacji oraz zakładania i prowadzenia start-upów, analiz branżowych rynku, określania sektorów odbiorców/konsumentów usług i produktów, przygotowywanie biznesplanów i analiz rentowności, analiz pod kątem prawnym, dokumentacji dotyczącej wnioskowania
o środki na rozpoczęcie działalności, planów wyposażenia przedsiębiorstwa, planów marketingowych i promocyjnych, polityki kadrowej.

Komercyjnie współpracował z 5 przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie tworzenia spółek zależnych oraz typu spin-off i spin-out.

Menedżer inkubacji w Platformie Start-upowej Idealist (Park Naukowo-Technologiczny Energii), roczna inkubacja 3 start-upów w branży medycznej i technologiczno-informatycznej (w tym Lean Canvas i osiąganie kamieni milowych) zakończona pozytywnym wystąpieniem przed panelem ekspertów.

Termin realizacji najbliższego szkolenia:

do końca sierpnia 2020

Cena kursu:

ostateczna cena kursu uzależniona od ilości zgłoszeń

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1. Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go, a następnie wyślij na adres szkolenia@wspa.pl
 2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o utworzeniu grupy dokonaj opłaty za szkolenie (Bank Pekao S.A., numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294, w tytule wpisując nazwę szkolenia)
 3. Potwierdzenie opłaty wyślij na adres szkolenia@wspa.pl

 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105