Informujemy, iż trwają prace weryfikacyjne związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie pomocy materialnej na bieżący rok akademicki. Po podjęciu ostatecznych decyzji przez Komisje Stypendialne zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej Uczelni.