Dnia 21.11.2018 r. Komisja Stypendialna przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Decyzja Komisji Stypendialnej / stypendia specjalne z tytułu niepełnosprawności przyznane na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019
Lp.  Numer albumu  Kierunek  Decyzja Komisji (kwota miesięczna) 
1. 6475 DKS                    450,00   
2. 16018 INF                    450,00   
3. 17214 TRT                    450,00   
4. 1701 INF                    450,00   
5. 16733 SOC                    450,00   
6. 17413 ZAZ                    450,00   
7. 15689 INF                    400,00   
8. 13857 FIR                    400,00   
9. 16495 ZAZ                    400,00   
10. 17327 FIR                    400,00   
11. 16162 SOC                    400,00   
12. 15694 ARU                    400,00   
13. 11416 INF                    400,00   
14. 15921 ADM                    400,00   
15. 14925 SOC II                    400,00   
16. 13033 GP                    400,00   
17. 16632 STM                    400,00   
18. 16892 ADM                    400,00   
19. 15105 INF                    400,00   
20. 14823 SOC II                    400,00   
21. 3387 GP                    400,00   
22. 15422 SOC II                    350,00   
23. 16494 ZAZ                    350,00   
24. 16673 ADM                    350,00   
25. 12696 ADM                    350,00   
26. 17456 ZAZ                    350,00   
27. 16409 DKS                    350,00   
       
21.11.2018    
Dział rozliczeń finansowych ze studentami
Stypendia    

 

Stopień niepełnosprawności stawka miesięczna
   
znaczny                         450,00   
umiarkowany                         400,00   
lekki                         350,00   
Decyzja Komisji Stypendialnej / zapomoga przyznana na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019
Lp.  Numer albumu  Kierunek  Decyzja Komisji (kwota miesięczna) 
1. 2304 INF                    600,00   
2. 16889 FIR                    800,00   
3. 16491 INF  nie przyznano 
       
21.11.2018    
Dział rozliczeń finansowych ze studentami
Stypendia    

Realizacja wypłat stypendium za m-c październik i listopad 2018 r. oraz jednorazowej zapomogi nastąpi dnia 30.11.2018 r.

 Jednocześnie informujemy, że harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni w późniejszym terminie.