Dnia 30.11. oraz 04.12.2018 r. Komisja Kwalifikacyjnai Komisja Stypendialna przyznała pomoc materialną dla studentów w postacistypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego istypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Realizacja wypłat stypendium za m-c październik i listopad 2018 r. nastąpi dnia 07.12.2018 r., zaś za m-c grudzień 2018 r. i styczeń 2019 r. dnia 21.12.2018 r.

 Harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni do dn. 10.12.2018 r.