Wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 będą przyjmowane w terminie do 15 lutego 2019 r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, wytycznymi dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz o przygotowanie kompletnej dokumentacji.

Ustawowy próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1051,70 zł.