Dnia 28.03.2019 r. Komisja Stypendialna  przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Decyzja Komisji Stypendialnej / stypendia socjalne przyznane na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Wypłata stypendium za m-ce luty i marzec 2019 r. nastąpi dn. 02.04.2019 r.

Szczegółowy harmonogram wypłat za semestr letni 2018/2019 zostanie podany na początku kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni w dn. 05.04.2019 r.