Dnia 26.03.2019 r. Komisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna  przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Stypendium Rektora, specjalne i zapomoga na semestr letni 2018-2019

Wypłata stypendium za m-ce luty i marzec 2019 r. nastąpi dn. 29.03.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że po ostatecznym posiedzeniu Komisji Stypendialnej zostaną podane decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego na semestr letni 2018/2019. Najpóźniej nastąpi to dn. 01.04.2019 r.

Szczegółowy harmonogram wypłat za semestr letni 2018/2019 zostanie podany na początku kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni w dn. 05.04.2019 r.