Czesne
Opłata semestralna: 1 550 zł
Opłata roczna: 3 100 zł
Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie i marketing to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Kierownik kierunku: dr inż. Adam Włodarczyk
Program studiów
 • Moduł I: Marketing +
  • Podstawy marketingu
  • Budowanie strategii marketingowych
  • Techniki promocji
 • Moduł II: Zarządzanie +
  • Najnowsze tendencje w zarządzaniu organizacją
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie w kategoriach projektu
 • Moduł III: Finanse +
  • Biznes plan
  • Zarządzanie finansami
 • Moduł IV: Społeczny aspekt organizacji +
  • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
  • Psychologia zarządzania
  • Negocjacje
Aktualne promocje