Czesne
Płatność miesięczna: 341 zł
Opłata semestralna: 1 550 zł
Opłata roczna: 3 100 zł
Kadra

Kadra na kierunku Zarządzanie i marketing - studia on-line, to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Kierownik kierunku: dr inż. Adam Włodarczyk
Program studiów
 • Moduł rolnictwo +
  1. Podstawy produkcji rolniczej
  2. Technologia produkcji rolniczej (roślinnej)
  3. Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
  4. Technologia produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
 • Moduł zarzadzanie +
  1. Ekonomika rolnictwa z podstawami rachunkowości rolniczej
  2. Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich
  3. Zarządzanie w gospodarstwach rolnych i wielofunkcyjnych
  4. Zarządzanie agrofirmą
  5. Zarządzanie grupami producenckimi
 • Moduł marketing +
  1. Marketing artykułów rolnych
  2. Agrobiznes i podstawy marketingu
  3. Techniki promocji
  4. Budowanie strategii marketingowych
 • Moduł ogólny +
  1. Aspekty środowiskowe na obszarach wiejskich
  2. Agroturystyka z ekologią
  3. Podstawy prawa i prawa rolnego
Aktualne promocje