Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 750 zł
Przy płatności za rok: 3 500 zł

Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Zarządzanie i marketing - studia on-line to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik kierunku: dr inż. Adam Włodarczyk

Program studiów

 • Semestr I +
  1. Zarządzanie finansami
  2. Podstawy marketingu
  3. Zarządzanie w kategoriach projektu
  4. Zarządzanie logistyczne
  5. Podstawy zarządzania
  6. Najnowsze tendencje w zarządzaniu organizacją
 • Semestr II +
  1. Zarządzanie strategiczne
  2. Zarządzanie jakością
  3. Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji
  4. Techniki promocji
  5. Budowanie strategii marketingowych
  6. Negocjacje
  7. Biznes plan