Czesne
Opłata semestralna: 1 800 zł
Opłata roczna: 3 600 zł
Kadra

Kadra na kierunku Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

  • +
    dr Edyta Lisek

    Robert Więckowski

    Marcin Matys

    Piotr Skrzypczak

Aktualne promocje