Czesne
Opłata semestralna: 1 300 zł
Opłata za całość: 3 900 zł
Kadra

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, wykwalifikowanych wykładowców są specjaliści z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki, część kadry stanowią również wykładowcy z niepełnosprawnościami.

 • +
  dr Edyta Lisek

  Robert Więckowski

  Marcin Matys

  Informacji merytorycznych udziela:
  dr Edyta Lisek
  tel. 504 016 754,
  e-mail: edyta.lisek@wp.pl
Program studiów
 • +
  • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
  • Psychologia głuchych
  • Surdologopedia
  • Surdopedagogika
  • Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu
  • Rehabilitacja widzenia
  • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej)
  • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
  • Tyflopedagogika
  • Orientacja w przestrzeni
  • Dydaktyka specjalna
  • Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
  • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
  • Wychowanie dzieci z dysfunkcją wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji
  • Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i&słabowidzących
  • Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących
  • Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
  • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika)
  • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika)
  • Nauczanie uczniów słabosłyszących i niesłyszących
  • Nauczanie uczniów z zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu
  • Arteterapia w pracy z osobami z dysfunkcjami słuchu
  • Arteterapia w pracy z osobami z dysfunkcjami wzroku
  • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami:
  • Polski Język Migowy
  • Fonogesty
  • System Językowo-Migowy
  • Alfabet Lorma
  • Alfabet Brailla
  • Audiodeskrypcja.