Czesne
Opłata semestralna: 1 000 zł
Opłata za całość: 3 000 zł
Kadra

Kadra na kierunku Przygotowanie pedagogiczne to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Kierownik kierunku: mgr Józef Strug
Program studiów
 • Moduł I: PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYM +
  • Pedagogika
  • Psychologia
  • Dydaktyka ogólna
 • Moduł II: DYDAKTYKA SZCZEGÓŁOWA W POWIĄZANIU Z KIERUNKIEM (SPECJALNOŚCIĄ) KSZTAŁCENIA +
  • Dydaktyka szczegółowa w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
  • Praktyka ogólnopedagogiczna
  • Praktyka metodyczna
 • Moduł III: UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE +
  • Emisja głosu
  • Multimedia w dydaktyce
  • Tablica interaktywna
  • Jakość w edukacji