Czesne
Płatność miesięczna: 286 zł
Opłata semestralna: 1 300 zł
Opłata za całość: 3 900 zł
Program studiów
 • Semestr I: +
  1. Podstawy dietetyki
  2. Fizjologia żywienia
  3. Profilaktyka żywieniowa
  4. Prawo żywnościowe
  5. Suplementy diety
  6. Składniki żywności
  7. Żywienie sportowców i osób aktywnych fizycznie
  8. Podstawy diagnostyki laboratoryjnej 
 • Semestr II: +
  1. Dietoterapia
  2. Dietetyka kliniczna 
  3. Żywienie w chorobie nowotworowej
  4. Żywienie osób otyłych
  5. Żywienie w cukrzycy
  6. Praktyka w gabinecie dietetyka
  7. Psychologia motywacji
 • Semestr III: +
  1. Psychodietetyka
  2. Dietetyka pediatryczna
  3. Żywienie osób starszych
  4. Żywienie w chorobach genetycznych
  5. Żywienie prokreacyjne
  6. Żywienie kobiet w ciąży
  7. Marketing w  gabinecie dietetyka
  8. Żywienie zbiorowe
Aktualne promocje