Studia Podyplomowe

CERTYFIKOWANY KIEROWNIK PROJEKTU

Studiuj za 605 zł

UWAGA!!!

1. W cenie studiów słuchacze otrzymują opłacony egzamin dla wybranego przez siebie certyfikatu. Dla każdego dodatkowego egzaminu przewidziano promocyjne ceny.
2. Studia są realizowane we współpracy z Altkom Akademia, największą organizacją edukacji informatycznej i biznesowej w Polsce.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:
• osób z kadry zarządzającej
• osób które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami
• project managerów, kierowników projektów oraz kierowników zespołów projektowych
• osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami
• osób, które chcą rozbudować swoje portfolio i pozyskać umiejętności dotyczące zarządzania projektami

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Certyfikowany Kierownik Projektu jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania projektami. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat najnowszych standardów zarządzania w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe PRINCE2® i AgilePM™. Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, pozwalającą na wybór i zarekomendowanie właściwego podejścia zarządczego w organizacji, a także wdrożenie nowych rozwiązań. Jako specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i jednocześnie wykwalifikowani menadżerowie, absolwenci będą mogli m.in.:
• Zarządzać działem organizacji pracującym w sposób projektowy
• Tworzyć dedykowaną metodykę pracy organizacji w oparciu o znane standardy
• Wspierać/Kierować projektami transformacji organizacji
• Doradzać w zakresie kierunków rozwoju organizacji i wdrażania podejścia projektowego

Charakterystyka kierunku

Zarządzanie projektami to dziedzina, w której znajomość standardów dokumentuje się certyfikatami, w związku z tym duża część szkoleń zawartych w programie wiąże się z przygotowaniem do certyfikacji. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka najważniejszych elementów programu studiów podyplomowych, w ramach których będzie można uzyskać wiedzę przygotowującą do egzaminu i uzyskania certyfikatu.

SCRUM – Przygotowanie do przystąpienia do egzaminu certyfikującego Professional Scrum Master I

Scrum to podejście, które jest ściśle powiązane z realizacją projektów w oparciu o metodyki zwinne (implementacja Agile). Z założenia Scrum ma zastosowanie do organizacji pracy zespołów wytwórczych (głównie w branży IT).
Z uwagi na powyższe, Scrum opisuje procesy na poziomie zespołów. Jedną z najważniejszych ról odgrywa SCRUM MASTER – człowiek, który pełni jednocześnie rolę coacha, trenera zespołu czy przywódcy służebnego. Scrum Master pilnuje całego procesu, buduje kulturę jednego zespołu, rozwiązuje ewentualne problemy i konflikty stojące na drodze do realizacji celu.
Podczas studiów podyplomowych, słuchacze poznają metodykę Scrum, jak również praktyczne przykłady użycia poszczególnych jej narzędzi.
Więcej informacji o SCRUM, znajduje się tutaj https:https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum

PMI – Przygotowanie do przystąpienia do egzaminu certyfikującego Project Management Professional (PMP®)

W ramach studiów uczestnicy będą mogli zapoznać się szczegółowo ze standardem PMBOK® Guide oraz przygotować się do certyfikatu Project Management Professional (PMP®) będącego najbardziej prestiżowym certyfikatem w branży zarządzania projektami na świecie.
PMP® to międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje kierownika projektu. Przeznaczony jest dla doświadczonych kierowników projektów (min. 3 lata doświadczenia).
Uwaga: Egzamin nie jest przeprowadzany przez WSPA, ale odbywa się w dedykowanych centrach PROMETRIC i wymaga indywidualnej rejestracji.
(Szczegółowe informacje o certyfikacji PMP® znajdują się tutaj.)

PRINCE2® – Przygotowanie do przystąpienia do egzaminu certyfikującego PRINCE2® Foundation

Metodyka PRINCE2® jest jedną z najbardziej popularnych tradycyjnych metodyk z obszaru zarządzania projektami na świecie. Wywodzący się z Wielkiej Brytanii standard jest dziś z powodzeniem stosowany na całym świecie zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Znajomość metodyki PRINCE2® jest także dobrym gruntem do dalszego zgłębiania tematyki zarządzania projektami. (Więcej informacji o certyfikacji PRINCE2® znajduje się tutaj.)

Agile Project Management – Przygotowanie do przystąpienia do egzaminu certyfikującego AgilePM™Foundation

AgilePM™ to obecnie najpopularniejsza i najszybciej zdobywająca rynek metoda zarządzania projektami, jasny zestaw działań i technik nt. pogłębienia i kontroli korzyści z projektów. Pokazuje filozofię jaką należy przyjąć, aby realizować projekty w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
(Więcej informacji o certyfikacji AgilePM™ znajduje się tutaj.)

Szkolenia autorskie Altkom Akademia

Poza szkoleniami akredytowanymi program studiów obejmuje takie szkolenia autorskie jak:

Symulacja biznesowa „Akropolis”
„Akropolis” to autorska symulacja Altkom Akademii skupiająca się na tematyce zarządzania projektami wg podejścia kaskadowego, która odzwierciedla realne sytuacje projektowe. Uczestnicy mają możliwość zastosowania w praktyce konkretnych technik zarządzania projektami oraz poznania dobrych praktyk, wykorzystywanych w pracy współczesnego Kierownika Projektu. Główne elementy symulacji, będące jednocześnie najczęściej identyfikowanymi przyczynami porażek projektowych, to: planowanie, komunikacja i zarządzanie interesariuszami, identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, korzystanie z doświadczeń.
Kolejnym istotnym aspektem jest współpraca na linii Zespół Projektowy – Główny Dostawca. Wypracowanie takich metod działania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. W symulacji uwzględniono zagadnienia związane z etyką w zarządzaniu projektami.
„Akropolis” prowadzi uczestników przez kompletny cykl życia projektu. Poszczególne elementy uczą korzystania z szeregu narzędzi projektowych, takich jak WBS, harmonogram, rejestr zagadnień, rejestr ryzyka, matryca interesariuszy, wnioski o zmianę, raporty okresowe, ścieżka krytyczna czy metoda wartości wypracowanej (EVM). Wcielając się w różne role Uczestnicy muszą podejmować decyzje i działania mające wpływ na sukces lub porażkę projektu.

Symulacja biznesowa „Sułtańskie Wesele”
Symulacja odzwierciedla główne zasady metodyki Agile PM, a poszczególne jej etapy to jednocześnie konkretne fazy projektu. Wymaga i uczy planowania, podziału ról, komunikacji i współpracy, kreatywnych pomysłów, podejmowania ryzyka, reagowania na zmiany oraz ponoszenia konsekwencji wynikających z wyborów i decyzji podejmowanych przez zespół projektowy. Zastosowanie symulowanej rzeczywistości wpływa na kształcenie i rozwój realnych kompetencji uczestników poprzez ukazanie Agile PM z odmiennej, unikalnej perspektywy. W świecie symulacji uczestnicy zachowują się realistycznie: testują możliwe rozwiązania, widzą ich skutki, popełniają błędy i uczą się ich nie powtarzać w rzeczywistości. Wspólnie poszukują rozwiązań.

Czas trwania i organizacja zajęć

• studia trwają dwa semestry,
• zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-16,
• zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wykładów i gier symulacyjnych.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj
Rekrutacja trwa od stycznia 2020. Rozpoczęcie studiów marzec/kwiecień 2020.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu jest obrona pracy zaliczeniowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Słuchacze mogą również podejść do wybranych egzaminów i zdobyć certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program studiów

Przedmioty z zakresu zarządzania projektami zawarte w programie studiów:

 1. Wstęp do zarządzania projektami
 2. Zarządzanie projektami według metodyki PMI (szkolenie przygotowujące do egzaminu PMP)
 3. Symulacja biznesowa Akropolis
 4. Harmonogramowanie w projektach
 5. SCRUM (szkolenie przygotowujące do egzaminu)
 6. PRINCE2 (szkolenie akredytowane z egzaminem)
 7. Motywowanie i wyznaczanie celów
 8. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w organizacji
 9. AGILE PM (szkolenie akredytowane z egzaminem)
 10. Symulacja Sułtańskie Wesele
 11. EGZAMIN KOŃCOWY = OBRONY

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  na kierunku Certyfikowany Kierownik Projektu jest obrona pracy zaliczeniowej. Proponowane przez nas podejście jest kompleksowe, ponieważ obejmuje:

 • zarządzanie projektami,
 • podejście brytyjskie  oraz amerykańskie,
 • tradycyjne oraz zwinne podejście w zarządzaniu projektami,
 • akredytowane szkolenia (teoria) oraz symulacje (praktyka) 
Czesne
Charakterystyka kierunku

Czesne

Płatność miesięczna: 605 zł
Opłata semestralna: 2 750 zł
Przy płatności rocznej: 5 500 zł

O kierunku

Zarządzanie projektami to dziedzina, w której znajomość standardów dokumentuje się certyfikatami, w związku z tym duża część szkoleń zawartych w programie wiąże się z przygotowaniem do certyfikacji. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka najważniejszych elementów programu studiów podyplomowych, w ramach których będzie można uzyskać wiedzę przygotowującą do egzaminu i uzyskania certyfikatu.

Skip to content