Każdy i w każdym momencie może rozpocząć studia podyplomowe.
Dołącz do nas wypełniając FORMULARZ REKRUTACYJNY.
Jeśli interesuje Cię studiowanie na uruchomionym już kierunku zadzwoń!

Rekrutacja na semestr letni trwa do 25 marca 2020 r.

W semestrze letnim 2019-2020 prowadzimy rekrutację na następujące kierunki:
Certyfikowany kierownik projektu
Kadry i płace w prawie i praktyce
Projektowanie wnętrz
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse
Transport-Spedycja-Logistyka
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA.

2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (format 35mm x 45 mm)
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

3. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną  bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl)

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gratulujemy! Zostałeś słuchaczem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
  • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
  • Sobota: 9.00 – 13.00 Biuro Rekrutacji pracuje w soboty do 30.09.2019 r.