fbpx

Każdy i w każdym momencie może rozpocząć studia podyplomowe.
Dołącz do nas wypełniając FORMULARZ REKRUTACYJNY.
Jeśli interesuje Cię studiowanie na uruchomionym już kierunku zadzwoń!

W semestrze letnim 2019-2020 prowadzimy rekrutację na następujące kierunki:
Certyfikowany kierownik projektu
Kadry i płace w prawie i praktyce
Projektowanie wnętrz
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i finanse
Transport-Spedycja-Logistyka
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi


Zasady rekrutacji:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji:

1. Wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA.

2. Przygotowanie potrzebnych załączników:

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (format 35mm x 45 mm)
  • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (200 zł)

3. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA, wysłać pocztą tradycyjną  bądź mailowo (na adres rekrutacja@wspa.pl)

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gratulujemy! Zostałeś słuchaczem WSPA.

Sprawdź informacje o terminach płatności czesnego

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Godziny otwarcia
  • Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30
  • Sobota: 9.00 – 13.00 Biuro Rekrutacji pracuje w soboty do 30.09.2019 r.