Studia Magisterskie

SOCJOLOGIA

Opis kierunku:

Socjologia to nauka o tym, co dzieje się między ludźmi żyjących razem w małych i dużych grupach. Bada procesy i zjawiska, które zachodzą w społeczeństwie, wskazuje na sposoby rozwiązania problemów i naprawy źle działających zbiorowości.

Studia socjologiczne w WSPA polegają na:

 • przyswojeniu sobie bazowej wiedzy teoretycznej i metodologicznej
 • nabyciu umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy w pracy zawodowej.

Naszym celem jest nauczenie absolwenta jak efektywnie i sprawnie wykorzystywać nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w pracy zawodowej

Uczymy:

W ramach zajęć kierunkowych przekazujemy wiedzę na temat różnych procesów i zjawisk społecznych, ich przyczyn, uwarunkowań przebiegu, związków i zależności pomiędzy nimi, sposobów prognozowania trendów itd.

W ramach zajęć specjalnościowych kształtujemy praktyczne umiejętności skutecznego przeprowadzania kompleksowych badań na konkretne zlecenie, diagnozowania, wprowadzania ulepszeń, tworzenia produktów komercyjnych itd.

W ramach zajęć ogólnouczelnianych kształtujemy postawy prospołeczne, rozwijamy umiejętności działania koncepcyjnego, przekraczania swoich ograniczeń i schematycznego myślenia.

Specjalności

Marketing, reklama i nowe media

Bardzo użyteczna specjalność dla osób pragnących posiąść kompetencje w zakresie, „sztuki zaspokajania potrzeb klienta przy równoczesnym osiąganiu zysku”, rozszerzająca wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności o tej samej nazwie na I stopniu studiów socjologicznych oraz uzupełniająca wykształcenie dla absolwentów innych specjalności i kierunków studiów. Oferuje zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia atrakcyjnych produktów rynkowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy we własnej firmie, działach marketingu, brandingu, mediach, agencjach reklamowych.

Badania komercyjne

Bardzo użyteczna specjalność dla osób pragnących posiąść kompetencje w zakresie, „sztuki zaspokajania potrzeb klienta przy równoczesnym osiąganiu zysku”, rozszerzająca wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności o tej samej nazwie na I stopniu studiów socjologicznych oraz uzupełniająca wykształcenie dla absolwentów innych specjalności i kierunków studiów. Oferuje zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia atrakcyjnych produktów rynkowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej, twórczej pracy we własnej firmie, działach marketingu, brandingu, mediach, agencjach reklamowych.

Nasze atuty to:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja projektu kreatywnego
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem
 • Wizyty studyjne do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych
 • Spotkania z przedstawicielami związków pracodawców, instytucji rynku pracy pozwalające świadomie planować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia
Przygotujemy Cię...
Sylwetka absolwenta
Czesne

...do pracy w:

→ Firmach wdrożeniowych i badawczych
→ Firmach konsultingowych
→ Działach marketingu, promocji i reklamy w każdej firmie i instytucji
→ Organizacjach biznesowych
→ Administracji publicznej
→ Działach HR
→ Organizacjach non-profit
→ Fundacjach i stowarzyszeniach

Wybór miejsc pracy dla socjologa w dzisiejszych warunkach jest praktycznie nieograniczony.

O sylwetce

Absolwent wygrywa na rynku pracy, ponieważ został wyposażony w umiejętności postępowania i rozwoju twórczego. Dzięki ukończeniu studiów socjologicznych absolwent posiada:

 • umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów,
 • umiejętność znajdowania rozwiązań problemów i konfliktów interpersonalnych oraz społecznych i dzięki temu potrafi naprawiać zespoły dysfunkcjonalne oraz budować nowe zespoły zadaniowe,
 • umiejętność formułowania atrakcyjnych produktów rynkowych w obrębie studiowanej dyscypliny,
 • umiejętność twórczego rozwijania siebie i zespołu.

Studia stacjonarne:
Płatność miesięczna: 400 zł
Płatność semestralna: 2 190 zł
Płatność roczna: 4 380 zł

Studia niestacjonarne:
Płatność miesięczna: 400 zł
Płatność semestralna: 2 190 zł
Płatność roczna: 4 380 zł

 

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content