Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
 • Informatyka Społeczna +
  Specjalność interdyscyplinarna, łącząca nauki społeczne i humanistyczne z wiedzą techniczną, umożliwiająca zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu znajomości technologii, jak i sprawnego wykorzystywania jej w przestrzeni społecznej. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów w obszarze człowiek, społeczeństwo a systemy informacyjne. Nauczysz się projektować i przeprowadzać badania społeczne, przygotowywać prognozy z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi informatycznych. Zdobędziesz umiejętności praktyczne w tworzeniu produktów oraz rozwiązań uwzględniających złożone procesy społeczne i kontekst kulturowy. Program studiów został zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach z nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Zapraszamy absolwentów informatyki, socjologii, zarządzania, stosunków międzynarodowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach marketingowych stosujących nowoczesny marketing internetowy, firmach prowadzących badania społeczne. Przedmioty m.in.: Metody ilościowe w naukach technicznych, Grafika komputerowa, Komunikacja społeczna w dobie nowych mediów, Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii, Społeczny wymiar technologii, Eksploatacja danych, Wizualizacja danych, Desing thinking, Metody i techniki oprogramowania Pythom, Społeczeństwo sieci, Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe.
 • Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerski +
  Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z ludźmi, w roli coachów, mentorów, trenerów, pracowników działów HR, jako kadra zarządzająca, kierownicza i menedżerska. Studia na tej specjalności zainspirują do efektywnego przyśpieszenia tempa rozwoju osobistego , zawodowego, skutecznego osiągania założonych celów indywidualnych i zespołowych, kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji. W trakcie studiów uzyskasz gruntowną, interdyscyplinarną wiedzę: psychologiczną, socjologiczną. Rozwiniesz kompetencje i umiejętności w zakresie rozwoju potencjału ludzkiego. Poznasz: psychospołeczne aspekty funkcjonowania jednostek i zbiorowości społecznych, metody motywacji i formy wspomagania rozwoju osobistego, między innymi tj. coaching, mentoring, counselling. Nauczysz się efektywnych form pracy indywidualnej i zespołowej, zostaniesz ukierunkowany na rozwój sprawności biznesowej, optymalizację procesów zarządczych. Na specjalności przewidzianych jest 135 godzin warsztatów.. Będziesz odbywał ciekawe zajęcia terenowe z doświadczonymi trenerami, coachami, doradcami. Wzmocnisz swoją wewnętrzną siłę, poznasz techniki budowania właściwych relacji ze sobą i innymi ludźmi. Przedmioty: Psychologia osobowości, Psychospołeczne czynniki rozwoju człowieka, Metody wspomagania rozwoju osobistego, Zarządzanie czasem, Psychospołeczne uwarunkowania zmian i motywacja, Teoria i praktyka coachingu, Trening umiejętności psychospołecznych, Umiejętności i kompetencje coachingowe, Coaching w zarządzaniu i biznesie, Menedżer jako coach.
 • Marketing, reklama i nowe media »» +
 • Socjologia rynku mody »» +

Kadra

 • Kadra na kierunku Socjologia to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  • Mgr Monika Różycka-Górska — Prodziekan kierunku
  • dr hab. Zdzisław Czarnecki
  • Dr hab. Franciszek Lis Dr hab. Mieczysław Miazga
  • Dr hab. inż. Anna Zarębska
  • Dr Małgorzata Jedynak Dr Marta Komorska
  • Dr Monika Maj — Golianek
  • Dr Maria Mazur
  • Dr Ewa Miszczak
  • Dr Mariola Stecka
  • Dr Ewa Sikora- Chołody
  • Dr Karolina Podgórska
  • Dr Michał Wójcik
  • Mgr Agata Zielińska