Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

Kadra

Kadra na kierunku Stosunki międzynarodowe to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • dr Maria Mazur - prodziekan kierunku
  • dr hab. Antoni Olak
  • dr Jan Laskowski
  • dr Jerzy Gryz
  • dr Marta Komorska
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Anna Bielak
  • mgr Piotr Skrzypczak
  • mgr Marcin Wrona
DLA STUDENTA