Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 505 zł
Przy płatności semestralnej: 2 750 zł
Przy płatności rocznej: 5 500 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 505 zł
Przy płatności semestralnej: 2 750 zł
Przy płatności rocznej: 5 500 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego +

    Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego wykazuje biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych, oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod pracy tłumacza pisemnego i ustnego, specyfiki przekładu biznesowego, jak również stosowania programów wspomagających tłumacza w przekładzie z języka angielskiego na polski oraz polskiego na angielski.

  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego »» +

    Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego wykazuje biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych, oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod pracy tłumacza pisemnego i ustnego, specyfiki przekładu biznesowego, jak również stosowania programów wspomagających tłumacza w przekładzie z języka angielskiego na ukraiński oraz ukraińskiego na angielski.

  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego »» +

    Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego wykazuje biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języków specjalistycznych, oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod pracy tłumacza pisemnego i ustnego, specyfiki przekładu biznesowego, jak również stosowania programów wspomagających tłumacza w przekładzie z języka angielskiego na rosyjski oraz polskiego na rosyjski.

DLA STUDENTA