Specjalności
 • E-administracja +

  Umiejętności i wiedza zawodowa zdobyte w trakcie studiów w zakresie „tradycyjnej” administracji, okazują się być niewystarczające. Cyfrowa rewolucja zmieniła nie tylko nasze przyzwyczajenia, ale również miejsca pracy. Dziś wykorzystywanie informatycznych nośników danych oraz systemów teleinformatycznych jest czymś naturalnym i koniecznym. W ramach specjalności E- administracja studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu administracji ze znajomością technologii informatycznych, które umożliwią zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i analitycznych w szeroko pojętej e-administracji oraz będą przygotowani do pracy w zespołach wdrażających systemy informatyczne w sektorze publicznym. W ramach specjalności e-Administracja przewidziano wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi technologiami, prawem, ekonomią, zarządzaniem, co daje absolwentom solidne podstawy do podjęcia pracy w administracji gospodarczej lub samorządowej.


  Przedmioty specjalnościowe:
  • Prawne aspekty e-administracji w Polsce;
  • Internetowe bazy danych;
  • Systemy e-administracji;
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniu e-organizacji;
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie danymi w systemach informatycznych;
  • Projektowanie i zarządzanie serwisem internetowym.

  Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

  • administracji publicznej,
  • administracji biznesowej,
  • podmiotach gospodarczych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • firmach doradczych i konsultingowych.
Kadra

Kadra na kierunku Administracja to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • dr Katarzyna Mieczkowska - prodziekan kierunku
  • prof. Franciszek Lis
  • dr Teresa Filipiak
  • dr Artur Kokoszkiewicz
  • dr Sławomir Maciejewski
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Andrzej Borowski
  • mgr Monika Różycka-Górska
  • mgr Elżbieta Liberda
  • mgr Marcin Nowak
DLA STUDENTA