Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Informatyka zarządcza +

  Absolwent posiada wiedzę dotyczącą elementów projektowania, programowania oraz specjalistycznych zastosowań systemów informatycznych w różnych dziedzinach zarządzania. W takcie zajęć omawiane są problemy związane z wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych, a także z ochroną danych. Studenci poznają zagadnienia związane z nowoczesnymi komputerowymi narzędziami wspomagania decyzji i prognozowania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych.

 • Grafika komputerowa i projektowanie gier +

  Absolwenci będą przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technik grafiki komputerowej, technologii internetowych oraz metod przetwarzania informacji multimedialnej, narzędzi informatycznych wspierających proces projektowania. Treści przedmiotów specjalizacyjnych przygotowują absolwentów do pracy przy projektach wymagających wiedzy na temat teorii, metod i narzędzi tworzenia grafiki oraz animacji.

 • Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza +

  Celem studiów jest zapoznanie uczestników z problemami zabezpieczeń sieci komputerowych, systemów komputerowych i aplikacji. Równocześnie absolwent posiądzie wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowania na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.

Kadra

Kadra na kierunku Informatyka to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • dr Marcin Smolira - prodziekan kierunku
  • prof. dr hab. Stanisław Grzegórski
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski
  • dr inż. Piotr Muryjas
  • dr inż. Bogusław Oleksiejuk
  • dr Marek Łatko
  • dr Dariusz Dobrowolski
  • mgr inż. Jakub Pizoń
  • mgr Marcin Wrona
DLA STUDENTA